MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

 

Educație ecologică

 

Ziua Pământului : 22 aprilie 2010

 

Ziua Pământului : 22 aprilie 2009

 

Ziua Pământului : 22 aprilie 2009

 

Ziua Pământului : 22 aprilie 2009

 

Ziua Păsărilor : 01 aprilie 2009

 

Luna Pădurii: 15 martie – 15 aprilie 2009

 

Ziua Mondiala a Zonelor Umede: 2 februarie 2009

 

 

Legături utile

Județul Timiș - Date generale

APM Timiș - Structură și atribuții

Organigrama APM TIMIS 

Personalul APM Timiș

Regulament de organizare și funcționare

Galerie foto

Declaratii de avere

Declaratii de interese

 

                 

 

Încălcarea legislației de mediu (Infringement Procedure)

Legislația comunitară de mediu - Evaluare implementare și control

Posibile cazuri de încălcare a legislației de mediu (din 01.01.2007)

Situația instalațiilor/activităților cu risc potențial de neconformare

Aplicarea proc. Infringement - stadiul acțiunilor de informare a publicului

Drepturile cetățenilor privind accesul la informația de mediu

Hotărârea de Guvern  nr.878 din 28 iulie 2005

Solicitări de furnizare a informațiilor privind mediu - anul 2010

Solicitări de furnizare a informațiilor privind mediu

Informația privind mediul deținută de APM Timiș - anul 2010

Informația privind mediul deținută de APM Timiș

Accesul publicului la informația privind mediul - anul 2010

Accesul publicului la informatia privind mediul

Relații Publice și Comunicare


Informatii privind proiectul Rosia Montana (la sediul agentiei noastre poate fi consultat materialul (pe suport electronic) disponibil pe pagina web a APM/ARPM)

Comunicate de presa 2010

Comunicate de presa 2009

Comunicate de presa 2008

Comunicate de presa-arhiva

Anunt - Programul integrat de gestionare a calitatii aerului pentru jud Timis

Program de functionare

Formular tip pentru reclamatie administrativa

Formular tip pentru solicitare de informatie publica

Lista cuprinzand documentele de interes public

Modalitati de contestare a deciziei privind informatiile de interes public solicitate

BULETIN INFORMATIV 2010

BULETIN INFORMATIV 2009

BULETIN INFORMATIV 2008

Surse si situatii financiare

Legislatie

 

 

Avize, Acorduri, Autorizări


Evaluarea impactului asupra mediului - EIA/SEA

Acordul de mediu

Autorizația de mediu

Avizul de mediu pentru privatizare

Valabilitatea autorizatiilor de mediu emise cu conditia vizarii anuale

Legislatie privind infiintarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați

ANUNTURI AUTORIZATII DE MEDIU

    Anunțuri autorizatii emitere

    Anunțuri autorizatii dezbatere publica

 

ANUNTURI ACORDURI DE MEDIU

    Anunțuri solicitare acorduri de mediu conform HG 445/2009

    Anunțuri acord decizii etapa incadrare

    Anunțuri acord dezbatere publica

    Proiecte de decizii

    Anunțuri acord emitere

    Proiecte acord de mediu

    Rapoarte de evaluare a calitatii mediului din cadrul procedurii de emitere acord de mediu 2010.

 

 

Calitatea Aerului


Certificate emisii Gaze cu Efect de Sera

HG 780/2006 - Certificate emisii GES

HG 133_2010 pentru modificarea si completarea HG 780_2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

Laboratoare acreditate EN ISO 17025 - lista provizorie

Tabel IPCC - Valori putere calorifică superioară

Extras IPCC 2000 - Energie

Plan National de Alocare - partea I

Plan National de Alocare - partea II

Ordin 1897/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile degaze cu efect de sera pentru perioada 2008-2012

Decizia 2007/589/CE de stabilire a unor orientari privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera

Directiva 2009/29/CE de modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera

Anexa I - Lista categoriilor de activitati care intra sub incidenta Directivei 2009_29_CE de modificare a Directivei 2003_87_CE care se aplica pentru perioada 2013-2020

Proiect Ordin de Ministru pentru aprobarea formatului de raportare a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru activitățile incluse în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră începând doar cu anul 2013  și a metodologiei de calcul a emisiilor

 

 

Alte informatii referitoare la Schema UE de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera se pot afla accesand site-ul http://www.eu-ets.ro/

 

 Legislatie privind substantele care distrug stratul de ozon

Regulament CE nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Regulament CE nr. 1005/2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon

Ordonanta nr. 24/2000 pentru acceptarea Amendamentului la protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

 

Legislatie privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili(COV) rezultati din distributia benzinei

H.G. nr. 568/2001 republicata

H.G  nr. 893/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 568/2001 

ANEXE H.G. nr. 893/2005 – pentru judetul Timis 

HOTARARE nr. 360/2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 568/2001  

ORDIN nr. 781/2004 privind Normele metodologice pentru masurarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si incarcarea/descarcarea benzinei la terminale 

ORDIN nr. 1244/2005 privind formatul de raportare 

ORDIN   Nr. 716/92 din 13 decembrie 2005 privind Normele de inspecție tehnică a containerelor mobile Lista organismelor de inspecție

 

Protectia Naturii, Protectie Sol si Subsol, Biosecuritate


1-Protectia naturii

1.1.-Arii naturale protejate

Ariile naturale protejate din judetul Timis

1.2.-Spatii verzi

Spatii verzi

1.3.-Natura 2000

Beneficii Natura_2000

Natura_2000_pe_intelesul_tuturor

 

Limitele siturilor Natura 2000

http://www.icimgis.ro/sci/

 

1.4.-Autorizatie conform Ordinului Ministrului nr 410 din 2008

Cerere tip pentru persoane fizice

Cerere tip pentru persoane juridice

1.5.-CITES

Anexa nr.8 la Ordinul 255 din 2007

Inregistrarea speciilor CITES in judetul Timis

REGULAMENTUL CONSILIULUI  CE nr.338 din 1997 referitor la protectia speciilor faunei si florei salbatice prin controlul comertului cu acestea

 

2-Protectie Sol si Subsol

2.1.-Propuneri de directiva privind protectia solului

Propunere de directiva privind protectia solului

 

Hotărâre nr.1408 - 19/11/2007 privind modalitățile de investigare și evaluare a poluării solului și subsolului;

Hotărâre nr.1403 - 19/11/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;

Ordinul nr.756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

Ordonanță de urgență nr.68 - 28/06/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;

 

3-Biosecuritate

3.1.-Cultivatorii de porumb modificat genetic din judetul Timis

Informatii destinate publicului

Monsanto.zip

Pionner.zip

Syngenta.zip

 

Gestiune Deșeuri și Chimicale


Ghiduri privind stocarea temporara a deseurilor

Strategia Nationala de gestionare a deseurilor

Planul National de gestionare a deseurilor

Planul județean de gestiune a deșeurilor

Decizie privind adoptarea PJGD Timis

Eticheta ecologică - Prezentare și legislație

Eticheta ecologică - Revizuirea schemei de acordare

Gestiunea deșeurilor -  angajamente asumate la nivelul judetului Timiș

Lista operatorilor economici din judetul Timis, autorizati pentru colectarea, valorificarea si eliminarea deseurilor

Declarație privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu

Gestiunea uleiurilor uzate- H.G. 235/2007

Declaratie pentru livrarea uleiurilor uzate

Regulamentul REACH

Lista codurilor EC (nr. EINECS) și CAS

Machete pentru raportare uleiuri proaspete/uzate

Machete pentru raportare metale restrictionate

          

Gestionarea vehiculelor scoase din uz

Lista operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz

Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national

Ordinul nr. 44-2010 pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Ordinul nr. 1683-2009 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Lista producatorilor acceptati in programul Rabla

 

Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

Înscrierea producatorilor de echipamente electrice și electronice

Ordinul 1223/2005privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice.

Ordinul 706/2007 pentru modificarea Ordinului nr. 1223/2005 privind procedura de inregistrare a producatorilor, modul de evidenta si raportare a datelor privind echipamentele electrice si electronice si deseurile de echipamente electrice si electronice.

Sisteme colective de gestionare a echipamentelor electrice si electronice.

Lista producatorilor inregistrati la ANPM

Lista punctelor de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice

 

DETERGENTI

 

Transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

HOTARARE GUVERN 1061 din 2008

Regulament transporturi 1013 din 2007

FORMULARE DE TRANSPORT (conf. 1061 din 2008)

 

Gestionarea deseurilor cu continut de PCB-PCT

HOTARARE GUVERN 173 din 2000

HOTARARE GUVERN 975 din 2007

 

Cercetare statistica privind generarea si gestionarea deseurilor in anul 2009

GD_MUN_2009.doc

GD_PRODDES_2009.doc

GD_COLECTARE_ TRATARE_2009.doc

GD_TRAT_2009.doc

GD_NAMOL_2009.doc

 

Planuri, Proiecte și Programe


Plan de masuri prioritare pentru trimestrul I 2010 - Capitolul 22 - Mediu

Stadiul realizarii obiectivelor APM Timis din Programul de Guvernare 2009-2012 pe anul 2009

Propuneri de proiecte pentru Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) 

Agenda locală 21

Planul Local de actiune pentru Mediu - Judetul Timis

Raport de monitorizare si evaluare a rezultatelor implementarii PLAM

Capitolul 22 Mediu - Document de poziție

Capitolul 22 Mediu - Angajamente

Calendarul evenimentelor ecologice

Lista ONG-urilor de mediu din județul Timiș

Programul ECO-ȘCOALA

 

Regulamentul Schemei de de management de mediu și audit (EMAS)


Revizuirea Schemei de management de mediu și audit (EMAS)

EMAS - Prezentare și legislație

Ordin 50/2004, 444/2006, 790/2006, 1018/2006, 1201/2006, 1313, etc.

Nou! Regulament EMAS -ro, Regulament EMAS-en

 

Laborator

Analize efectuate de laborator

 

Buget-Finante, Administrativ, Resurse Umane, IT

Tabel cu venituri nete luna iulie aferente posturilor ocupate din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis

Tabel cu venituri nete luna iunie aferente posturilor ocupate din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis

Tabel cu venituri nete luna mai aferente posturilor ocupate din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis

Buget 593 din 24.03.2010

Bilant la 31.12.2009

Decizie comisie paritara APM Timis

Decizie comisie paritara APM Timis valabila din 22 iulie 2009

 

Anunt important privind unitatile ale caror activitati prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase

 

ANUNTURI AUTORIZATII DE MEDIU

    Anunțuri autorizatii emitere

    Anunțuri autorizatii dezbatere publica

 

ANUNTURI ACORDURI DE MEDIU

    Anunțuri solicitare acorduri de mediu conform HG 445/2009

    Anunțuri acord decizii etapa incadrare

    Anunțuri acord dezbatere publica

    Proiecte de decizii

    Anunțuri acord emitere


Evenimente ecologice


Ziua Zonelor Umede

Luna Padurii

Ziua Pamantului

Ziua Europei

Ziua Biodiversitatii

Ziua Mediului

Saptamana Mobilitatii Europene

Raport pe anul 2009

Raport pe anul 2008

Raport pe anul 2007

Raport pe anul 2006

Raport pe anul 2005

Raport pe anul 2004

Raport pe anul 2003

Raport pe anul 2002

Raport pe anul 2001

Raport pe anul 2000

 

Raport lunar pe anul 2008

Raport lunar pe anul 2009

Raport lunar pe anul 2010

LIFE 02 NAT/RO/8573

 

Informații utile

Noutăți

 

NOU!!!

 

Noul site al APM Timis este arpmtm.anpm.ro cu pastrarea in pararel a vechiului site

 

Lista cu posturi pentru care se pot exprima optiuni conform Deciziei nr.649/2010

 

LISTA SOLICITANTILOR PERSOANE FIZICE RESPINSE IN PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE CARE UTILIZEAZA ENERGIE REGENERABILA, INCLUSIV INLOCUIREA SAU COMPLETAREA SISTEMELOR CLASICE DE INCALZIRE

 

NOU!!!

Dosare aprobate în cadrul Programului "CASA VERDE" - persoane fizice

 

NOU!!!

Informatii referitoare "CASA VERDE din partea AFM Bucuresti

 

NOU!!!

ANUNT IMPORTANT!!!Referitor la Programul "CASA VERDE"

 

ORDIN nr. 950/17.06.2010 pentru aprobarea Ghidului de finanțarea Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

 

NOU!!!

Anunț agenți economici-ridicare autorizatie de mediu

 

 

 


 

NOU!!!

Ord. MM nr.135/76/84/1284 din 2010

 

NOU!!!

Anunt dezbatere publica - Programul integrat de gestionare a calitatii aerului pentru judetul Timis

 

NOU!!!

Model Cerere Notificare in cadrul procedurii de emitere a acordului de mediu

 

NOU!!!

Dezbatere publica proiect Program integrat de gestionare a calitatii aerului in judetul Timis

 

NOU!!! s-a lansat WEB site-ul European al Registrului E-PRTR conform prevederilor Regulamentului nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE. Adresa pe care o puteti accesa pentru consultarea Registrului E-PRTR este urmatoarea : http://prtr.ec.europa.eu.

FORMAT RAPORTARE METALE RESTRICTIONATE 2008-2009


RAPORTARE AMBALAJE

In atentia producatorilor /importatorilor de ambalaje/produse

ambalate, operatorilor de salubritate, colectorilor de deseuri de ambalaje si a Consiliilor Locale Orasenesti. TERMEN RAPORTARE 25.02.2010

 

In atentia agentilor economici care gestioneaza uleiuri uzate:

Pana la data de 15.02.2010 toti agentii economici care au introdus pe piata uleiuri, precum si agentii economici care au desfasurat activitati de colectare/valorificare/eliminare a uleiurilor uzate sunt obligati sa raporteze catre APM Timis. Machete raportare

 

 


 


Studiul preliminar privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul NABUCO

 

 

Planul Național de Acțiune pentru Protecția Mediului(PNAPM)

Anexe PNAPM 2007

 

 

 

OPRITI ARDEREA

VEGETATIEI SI

A MIRISTILOR!!!

 

 

 

Informatii privind

cultivarea unor soiuri de porumb modIficat genetic

in judetul Timis

 

 

Ghidul Eco-Functionarului Public

Ghidul Eco-Turistului

Ghidul Eco-Cetateanului

 

 

 

 

Campania de colectare a desurilor de echipamente electrice si electronice

(DEEE) 03.11.2007

 

Milioane de oameni,

milioane de copaci

 

Arhiva anunturi concurs

 

Calendar


Ziua Pământului

22.04.2007

Luna Pădurii
15.03 - 15.04.2007

Ziua zonelor umede
2.02.2007

Programul Eco-Școala


Notificare pentru beneficiarii SAPARD

Întâlnire Natura 2000
Satchinez, 15.11.2006

 
Ziua fără mașini
22.09.2006
AVI DivX 28.4 MB

 Săptămâna mobilității europene
16-22.09.2006  

Ziua stratului de ozon
16.09.2006 

 

Anunțuri

 

Anunțuri autorizare GES

 

Starea mediului 2007

Raport lunar

 

Raport lunar pe anul 2008
 

Contact

Sediul APM Timiș
 
 
300278 Timișoara
Str. Amurgului nr.1
tel. 0256-491845
fax. 0256-201005
 
 
Laborator
 
 
 
300219 Timișoara
Bul. 16 Decembrie 1989
nr. 53
 
tel. 0256-200836
fax. 0256-200836
 
 
Laborator radioactivitate
 
 
300310 Timișoara
 Str. Gheorghe Adam nr.15
 
tel. 0256-208528
fax. 0256-208528
 
 

 

 


© 2019-12-09 18:36:29 Agenția pentru Protecția Mediului Timiș
Ultima modificare:
Site găzduit de DOMINET